• Konto bankowe do wpłat:

    Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 3 w Piastowie
    47 1240 6407 1111 0000 5097 6599
    w tytule wpisać imię i nazwisko dziecka oraz klasę.