• Konto bankowe do wpłat:

    Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 3 w Piastowie
    47 1240 6407 1111 0000 5097 6599
    w tytule wpisać imię i nazwisko dziecka oraz klasę.

    radarodzicowsp3piastow@gmail.com

     

    Skład Rady Rodziców:

    Ewa Wójtowicz – przewodnicząca

    Monika Solka -  zastępca przewodniczącego

    Anna Majek – zastępca przewodniczącego

    Sylwia Purcelewska – skarbnik

    Dorota Chomiak  - sekretarz

     

    Barbara Fandrejewska – komisja rewizyjna

    Sylwia Zielińska – komisja rewizyjna

    Łukasz Sosnowski – komisja rewizyjna

    Deklaracja wpłat

    Zgłoszenie wydatków