• 1 sierpnia 1944 roku, tysiące Warszawiaków ruszyło do walki o swoje miasto. Stawili czoła lepiej uzbrojonym niemieckim okupantom. Mieli się bić tylko kilkanaście dni, walczyli 63. Rano 2 października wszystko ucichło. W czasie walk zginęło 18 tysięcy Powstańców i ponad 180 tysięcy cywilów. Miasto uległo niemal całkowitemu zniszczeniu.                                                                        

     Po kapitulacji powstania żołnierzy umieszczono w obozach jenieckich, a ludność cywilną około 650 tysięcy (sześćset pięćdziesiąt tysięcy) w obozie przejściowym w Pruszkowie, skąd rozsyłano ją po terenie Generalnej Guberni lub wywożono na roboty przymusowe do III Rzeszy. Podejrzanych o udział w powstaniu do obozów koncentracyjnych. Pomimo klęski, śmierci tysięcy ludzi i zrównania Warszawy z ziemią, powstanie jest powodem do dumy dla całego narodu polskiego. Było największą akcją zbrojną ruchu oporu w okupowanej przez Niemców Europie. Męstwo, odwaga i poświęcenie Powstańców zapisało się w pamięci Polaków i miało ogromne znaczenie dla podtrzymania narodowego morale. Było wyrazem sprzeciwu wobec bierności zachodnich sojuszników i wyraźnym znakiem protestu w stosunku do polityki sowieckiej, zakładającej przekształcenie państwa polskiego w mało znaczącą republikę radziecką. Nasz wielki Rodak, Jan Paweł II powiedział: „Choć Powstańcy ponieśli militarną klęskę, ich czyn na zawsze pozostanie w narodowej pamięci jako najwyższy wyraz patriotyzmu. Warszawa padła, ale zwyciężyła. Powstanie narodowe zapisało się w historii jako zew patriotyzmu, jako niezniszczalna legenda. Z tego wynika wolna Rzeczpospolita, wyrasta dla nas kanon wartości i postaw takich jak: umiłowanie ojczyzny, wierność ideałom, zdolność do poświęcenia się dla innych. Te postawy żyją, są obecne wśród nas, wyrażają dbałość o historyczne dziedzictwo”.       

     W 2004 roku Gimnazjum nr 2 na wspólny wniosek Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców oraz Samorządu Uczniowskiego wystąpiło do Rady Miejskiej w Piastowie o nadanie szkole im. Bohaterów Powstania Warszawskiego. Stosowną uchwałę (XLIII/224/2004) Rada Miejska podjęła w dniu 28 grudnia 2004 roku. Patron został wybrany decyzją całej społeczności szkolnej i był powodem do dumy i autorefleksji. Niektórzy Bohaterowie byli młodymi ludźmi, w wieku naszych uczniów, zdolnymi do wielkiego bohaterstwa i poświęcenia, ponieważ kochali swoją Ojczyznę.                                                                                       

     Szkoła Podstawowa nr 3, będąca po reformie szkolnictwa ponownie placówką ośmioklasową, nadal pielęgnuje pamięć o Bohaterach. W ramach współpracy ze środowiskiem lokalnym na terenie szkoły postawiono pomnik upamiętniający Powstanie Warszawskie. Jego odsłonięcie nastąpiło 17 czerwca 2014 roku.   

     https://www.piastow.pl/media/download/06a24e84-9593-49f6-b41b-8b2919c2e1a1

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     (źródło: https://www.piastow.pl/nasze-miasto/piastowskie-pomniki, dostęp 24.10.2022r.)

     W tym miejscu cyklicznie organizowane jest Święto Patrona szkoły. W ramach apelu pamięci przywołujemy wszystkich Bohaterów, składamy wiązanki przed pomnikiem, zapalamy znicze, śpiewamy pieśni o Ich bohaterstwie i poświęceniu, ale także o nadziei żołnierzy AK, harcerzy, harcerek, sanitariuszek, łączniczek oraz ludności cywilnej. Dziś jesteśmy dumni, że patronami naszej szkoły są Bohaterowie Powstania Warszawskiego - Ci, którzy z bronią w ręku toczyli bój na barykadach, i Ci którzy walczyli z trudami codziennego życia w gruzach płonącej Warszawy.