• KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2023/2024

     Rozpoczęcie roku szkolnego 2023/2024

     4 września 2023r.

     Zimowa przerwa świąteczna

     23 - 31 grudnia 2023 r.

     Nowy Rok 2024

     1 stycznia 2024r.

     Zakończenie I semestru

     9 stycznia 2024r.

     Ferie zimowe

     15 – 28 stycznia 2024 r.

     Wiosenna przerwa świąteczna

     28 marca - 2 kwietnia 2024 r.

     Egzamin ósmoklasisty

     14,15,16 maja 2024r.

     Zakończenie roku szkolnego

     21 czerwca 2024r.

      

     Dni ustawowo wolne w roku szkolnym 2023/2024

     Wszystkich Świętych

     1 listopada 2023r.

     Narodowe Święto Niepodległości

     11 listopada 2023r.

     Boże Narodzenie

     25-26  grudnia 2023r.

     Nowy Rok 2024

     1 stycznia 2024r.

     Trzech Króli

     6 stycznia 2024r.

     Święto Konstytucji Trzeciego Maja

     3 maja 2024r.

     Boże Ciało

     30 maja 2024r.

     Zgodnie z § 5. 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 11 sierpnia 2017r. Po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego, kalendarz roku szkolnego 2023/2024 został uzupełniony o dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych

     3 dni - rekolekcje wielkopostne

     2 maja 2024r

     14, 15,16 maja  egzamin ósmoklasisty maja 2024r.

     31 maja 2024r.

     Dni do odpracowania:

     2 listopada  2023r.  – odrabiamy 15 czerwca 2024r. ( sobota )

      

      

     Zebrania z rodzicami

     Dni otwarte

     11  września 2023r.

     17 października 2023r.

     7 listopada 2023r. śródsemestr

     5 grudnia 2023r.

     9 stycznia 2024r. koniec semestru

     26 marca 2024r.

     23 kwietnia 2024r. śródsemestr

      21 maja 2024r.