• KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2022/2023

      

     Rozpoczęcie roku szkolnego 2022/2023

     1 września 2023r.

     Zimowa przerwa świąteczna

     23 - 31 grudnia 2022 r.

     Zakończenie I semestru

     24 stycznia 2023r.

     Ferie zimowe

     13 – 26 lutego 2023 r.

     Wiosenna przerwa świąteczna

     6– 11 kwietnia 2023 r.

     Egzamin ósmoklasisty

     23-25 maja 2023r.

     Zakończenie roku szkolnego

     23 czerwca 2023r.

      

     Dni ustawowo wolne w roku szkolnym 2022/2023

     Wszystkich Świętych

     1 listopada 2022r.

     Narodowe Święto Niepodległości

     11 listopada 2022r.

     Boże Narodzenie

     26 grudnia 2022r.

     Trzech Króli

     6 stycznia 2023r.

     Święto Konstytucji Trzeciego Maja

     3 maja 2023r.

     Boże Ciało

     8 czerwca 2023r.

     Zgodnie z § 5. 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 11 sierpnia 2017r. Po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego, kalendarz roku szkolnego 2022/2023 został uzupełniony o dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych

     1 – 3 marca rekolekcje wielkopostne

     2 maja 2023r

     23 – 25  egzamin ósmoklasisty maja 2023r.

     9 czerwca 2023r.

     Dni do odpracowania:

     31 października 2022r.  – odrabiamy 27 maja 2023r. ( sobota )

      

     Zebrania z rodzicami

     Dni otwarte

     13 września 2022r.

     18 października 2022r.

     15 listopada 2022r.

     13 grudnia 2022r.

     24 stycznia 2023r.

     14 marca 2023r.

     25 kwietnia 2023r.

     16 maja 2023r.