• GODZINY PRACY SPECJALISTÓW

      

     p. Alicja WięckowskaPEDAGOG

     poniedziałek      8.00 – 14.30      

     wtorek              12.00 – 16.30

      

     p. Magdalena Kępka-PanekPEDAGOG

     środa                12.00 – 16.00

     czwartek            8.00 – 12.00

     piątek               13.00 – 16.00

      

     p. Agata Skowron-Drozdek – PSYCHOLOG

     poniedziałek    12.00 – 16.00      16.00 – 17.00 konsult.

     wtorek               8.15 – 13.00

     środa                 8.00 – 12.15

     czwartek         12.00 – 16.00

     piątek               8.15 – 13.15

      

     p. Iwona CendrowskaLOGOPEDA

     poniedziałek     10.45 – 14.35     

     wtorek               11.40 – 14.35     

     środa                 10.45 – 15.30     

     czwartek             8.00 – 11.30

     piątek                  8.00 – 13.30

      

     p. Karolina Caba - PEDAGOG SPECJALNY

     wtorek              8.55 - 9.50 i 13.30 - 16.30

     środa                9.40 - 10.45

     czwartek         12.30 - 15.30

     piątek              13.30 -15.30

     gabinet obok logopedy

     p. Ewa Wilowska - Trening Umiejętności Społecznych IV-VIII

     p. Urszula Jackowska - Trening Umiejętności Społecznych I-III