Mazowiecki program przygotowania szkół

   • „Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego.

    ​​​​​​​

    W szkole realizowany jest „Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego”, którego celem jest podniesienie jakości nauczania w szkołach prowadzących kształcenie ogólne z terenu województwa mazowieckiego poprzez zakup niezbędnego sprzętu i oprogramowania wraz ze szkoleniami.

     Placówka zostanie wyposażona w sprzęt i oprogramowanie wartości 120 tys. zł. Będą to:

    • oprogramowanie do nauki gry w szachy
    • e-podręczniki do nauki języka angielskiego + egzemplarz dla nauczyciela,
    • oprogramowanie 3D – pakiet wszystkich przedmiotów,
    • 7 zestawów komputerowych marki Lenovo (Model monitora: ThinkVision T24d-10 + Lenovo USB Soundbar oraz model komputera stacjonarnego: ThinkCentre M70s Gen 3),
    •  10 laptopów marki Lenovo (Model: ThinkPad L15 Gen 4),
    •  dodatkowo 2 zestawy komputerowe oraz 2 laptopy
    • Drukarka monochromatyczna,
    • Urządzenie wielofunkcyjne,
    • projektor multimedialny

     

    Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa X, Działanie 10.1, Poddziałanie 10.1.1.

    ​​​​​​​