Mazowiecki program przygotowania szkół

   • „Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego.

    ​​​​​​​

    W szkole realizowany jest „Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego”, którego celem jest podniesienie jakości nauczania w szkołach prowadzących kształcenie ogólne z terenu województwa mazowieckiego poprzez zakup niezbędnego sprzętu i oprogramowania wraz ze szkoleniami.

     Placówka zostanie wyposażona w sprzęt i oprogramowanie wartości 120 tys. zł. Będą to:

    • oprogramowanie do nauki gry w szachy
    • e-podręczniki do nauki języka angielskiego + egzemplarz dla nauczyciela,
    • oprogramowanie 3D – pakiet wszystkich przedmiotów,
    • 7 zestawów komputerowych marki Lenovo (Model monitora: ThinkVision T24d-10 + Lenovo USB Soundbar oraz model komputera stacjonarnego: ThinkCentre M70s Gen 3),
    •  10 laptopów marki Lenovo (Model: ThinkPad L15 Gen 4),
    •  dodatkowo 2 zestawy komputerowe oraz 2 laptopy
    • Drukarka monochromatyczna,
    • Urządzenie wielofunkcyjne,
    • projektor multimedialny

     

    Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa X, Działanie 10.1, Poddziałanie 10.1.1.

    ​​​​​​​

   • W roku szkolnym 2023/24 klasa 4c z SP3 została objęta Mazowieckim programem przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego”, który realizowany był od II półrocza w postaci  dodatkowej 1 godziny lekcyjnej języka angielskiego na tydzień. Zajęcia prowadzone były w oparciu o kurs wydawnictwa Pearson pt. English Class.  

    Oprócz tradycyjnych komponentów, takich jak podręcznik i zeszyt ćwiczeń, seria ta zawiera wiele zasobów multimedialnych, wpływających w istotny sposób na jej atrakcyjność. Autentyczne materiały źródłowe w postaci wideo produkcji BBC prezentujących kulturę krajów anglojęzycznych cieszyły się dużym zainteresowaniem uczniów. Nie mniej wciągające były dla nich krótkie filmiki sytuacyjne, ilustrujące zastosowanie nowych struktur. Uczestnicy zajęć z zaangażowaniem śledzili rozwój wypadków, mając przy tym możliwość obserwowania swoich rówieśników ze Zjednoczonego Królestwa w ich własnym otoczeniu, a także osłuchania się z naturalnym językiem i akcentem brytyjskim.

    Walorem programu jest niewątpliwie możliwość korzystania z platformy edukacyjnej eDesk. Służy ona  do komunikacji między uczniami a nauczycielem, który za jej pośrednictwem może przede wszystkim przydzielać podopiecznym zadania online i monitorować ich wykonanie. Dzięki elektronicznemu odzwierciedleniu zeszytu ćwiczeń uczniowie chętniej wykonują pracę domową, gdyż ma ona bardziej atrakcyjną formę. To, co chwalą sobie najbardziej to fakt, że wykonując zadania online dostają natychmiast informację zwrotną o poprawności odpowiedzi, co usprawnia znacznie proces uczenia się.