• Działajmy Razem Na Mazowszu

  • W grudniu 2023r. został zrealizowany projekt „ Działajmy Razem Na Mazowszu” Wyżej wymieniony projekt odbywał się przy współpracy, z Fundacją „Ukraiński Dom” Federacja Mazowia. Projekt był przeznaczony dla uczniów z Ukrainy klas 1-8.

   W ramach projektu odbyły się 4 spotkania z dziećmi, dotyczące rozwijające umiejętności współpracy rówieśniczej, logicznego myślenia, wyobraźni. Dzięki takiej formie zajęć,uczniowie poznawali kulturę, obyczaje, historię, tradycje.

   Zostały zorganizowane warsztaty dla rodziców, dzieci ukraińskich. Warsztaty były prowadzone przez panią psycholog Oksanę Worobinę. Dotyczyły prawidłowej komunikacji z dziećmi oraz dorastającą młodzieżą, relacja:rodzic-dziecko-uczeń-nauczyciel.

   Rodzice chętnie uczestniczyli w zajęciach. Wymieniali się doświadczeniami, jak również dostali wsparcie i wskazówki w tematyce wychowawczej swoich dzieci.

   Koordynator projektu

   Oksana Bruch