• Wolontariat 2023/24

    • Wolontariat w roku szk. 2023/24

     Wszyscy, którzy zdecydowali się przystąpić do grupy wolontariatu w naszej szkole, zapoznani zostali z istotą tej pracy, a więc bezinteresownym niesieniem pomocy, udzielaniu wsparcia pojedynczym osobom, bądź społecznościom.

     Ustaliliśmy, że wolontariuszem może zostać każdy, kto zdecyduje swój wolny czas, zdolności i talent podzielić z innymi. Działalność nasza opiera się na zasadzie dobrowolności i bezinteresowności. Wolontariusz kieruje się, życzliwością, chęcią niesienia pomocy, troską o innych. Wolontariusz zna plan pracy oraz zakres obowiązków wolontariuszy i przestrzega ich. Każdy członek wolontariatu swoim postępowaniem stara się promować ideę wolontariatu, być przykładem dla innych. Cechy Wolontariusza: – dużo optymizmu i chęci do działania, – motywacja do niesienia pomocy potrzebującym, – odwaga, empatia i otwartość, – odpowiedzialność, wrażliwość, systematyczność, – kultura osobista, – umiejętność gospodarowania czasem.

     Spotykamy się w każdy piątek na długiej przerwie. W drodze wyborów wyłoniliśmy przedstawicieli – liderów naszej grupy. Są nimi: Łukasz Szuplewski, Ania Trętowska, Zosia Rutkowska, Gabrysia Waszczak, Kamila Rosińska, Zuzia Durmaj.

     Ponadto chęć bycia wolontariuszem zadeklarowali: Wiktoria Płowska, Jakub Opałka, Wiktoria Piotrowska, Hubert Kwiatkowski, Maja Chmielewska, Aleksandra Chmielewska, Nikola Ziętala, Aleksandra Komuda, Karol Sosnowski, Sofiia Miasna, Barbara Bedyńska, Michał Wałdykowski, Franciszek Żak, Zofia Dumała, Zuzanna Majek, Gabriela Felkel, Zuzanna Durmaj, Bartosz Nowak., Julia Kowalska-Paszko, Aleksandra Komuda. Opiekunami grupy są: Pani Dorota Kowalska-Paszko, Pani Urszula Zaorska.

     Jesteśmy na etapie zbierania pomysłów, proponowania projektów na najbliższe dni, tygodnie, miesiące... W bieżącym roku szkolnym wolontariusze mają za sobą kilkukrotny udział w organizowanych na terenie naszego miasta - Piastowskich Biegach Historycznych. Jest to wpisane w program całorocznych naszych działań.