• Escape room, quizy, gry i zabawy z wykorzystaniem tablicy interaktywnej i monitora podczas zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, urozmaicają zajęcia. Lekcja prowadzona z wykorzystaniem tablicy interaktywnej, pomaga zachęcić uczniów do samodzielnego działania i zaangażowania się w proces zdobywania wiedzy i umiejętności. Dzieje się tak, gdyż zajęcia są ciekawsze od tradycyjnych – choćby z uwagi na obecność interaktywnych zadań, możliwość prezentowania materiałów multimedialnych i korzystania z zasobów internetu. Ponadto lekcja zyskuje większą dynamikę i płynność. Ciekawa, energetyczna lekcja to dla ucznia świetna motywacja do nauki!

    • Obszar polonistyczny z mTalent

    • Zestaw ćwiczeń i materiałów interaktywnych do wykorzystania podczas zajęć korekcyjno-kompensacyjnych z obszaru edukacji polonistycznej „Potrafię. Obszar polonistyczny” uatrakcyjnia prowadzone zajęcia. To blisko 750 niepowtarzalnych, zróżnicowanych ekranów, które aktywizują ucznia, rozwijają zdolności samokształcenia, pomagają pokonać ewentualne trudności w nauce. Program pozwala na utrwalenie następujących treści:

     1. Czytanie ze zrozumieniem

     2. Plany wydarzeń i charakterystyki postaci

     3. Tempo i technika czytania

     4. Tworzenie tekstów

     5. Plac budowy z CZĘŚCIAMI MOWY (rzeczownik, przymiotnik, czasownik, liczebnik, zaimek, przysłówek, przyimek, spójnik, wykrzyknik, partykuła)

     6. Szybki kurs dumania nad CZĘŚCIAMI ZDANIA (orzeczenie, podmiot, przydawka, dopełnienie, okolicznik)

    • W ramach dofinansowania Aktywna Tablica nasza szkoła zakupiła pomoce dydaktyczne i narzędzia do terapii. Będą one wykorzystywane podczas pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Program sfinansowany został w 80% ze środków budżetu państwa i w 20% z wkładu własnego szkoły. 

      

     Dzięki dofinansowaniu szkoła poszerzyła swoje zasoby o:

     - Laptop, tablet, robot Photon, monitor interaktywny,

     - Czytanie SY-LA-BA-MI - pakiet Ekspert. Zestaw multimedialnych ćwiczeń do nauki czytania, opartych na zbiorze sylab otwartych

     - Ortografia. Seria programów kształcących świadomość ortograficzną i nawyki poprawnej pisowni.

     - Trudności w pisaniu. Seria programów multimedialnych dla dzieci z wadami wymowy i innymi zaburzeniami sprawności językowej.

     - Zajęcia logopedyczne – Pakiet Ekspert. Seria programów multimedialnych dla dzieci z wadami wymowy i innymi zaburzeniami sprawności językowej

     - Percepcja słuchowa - Pakiet Ekspert. Zestaw interaktywnych ćwiczeń wspomagających usprawnianie i rozwój percepcji słuchowej, a także wspierający koncentrację uwagi opartej na analizatorze słuchowym.

     - Percepcja wzrokowa. Zestaw interaktywnych ćwiczeń wspomagających usprawnianie i rozwój percepcji wzrokowej, a także wspierający koncentrację uwagi opartej na analizatorze wzrokowym

     - Matematyka. Dyskalkulia. Zestaw interaktywnych ćwiczeń wspomagających myślenie i umiejętności matematyczne, przeznaczony dla dzieci przejawiających trudności w tym zakresie.

     - Autyzm. Mowa czynna. Rozumienie i naśladowanie mowy (Mowa bierna) + Autyzm. Mowa w kontekście społecznym. Zestaw interaktywnych ćwiczeń do pracy z uczniami ze spektrum autyzmu, a także niepełnosprawnością intelektualną i innymi problemami komunikacyjnymi.

     - Zestaw ćwiczeń i materiałów interaktywnych do wykorzystania podczas zajęć wyrównawczych, korekcyjno-kompensacyjnych i rewalidacyjnych z obszaru edukacji polonistycznej dla uczniów klas 4-6.

     - Zestaw ćwiczeń i materiałów interaktywnych do wykorzystania podczas zajęć wyrównawczych, korekcyjno-kompensacyjnych i rewalidacyjnych z obszaru edukacji matematycznej dla uczniów klas 4-6.

     - Matematyka. To rozumiem! Najnowocześniejszy produkt multimedialny przeznaczony do nauki matematyki (z elementami języka angielskiego) na etapie edukacji wczesnoszkolnej, zgodny z obowiązującą podstawą programową.

     - Koncentracja i pamięć. Zestaw interaktywnych ćwiczeń stymulujących funkcje poznawcze, a także usprawniających spostrzeganie, pamięć i koncentrację uwagi.

     - Zajęcia Logopedyczne dla młodzieży i dorosłych. Zestaw przeznaczonych dla młodzieży i dorosłych interaktywnych ćwiczeń wspomagających terapię realizacji wybranych głosek, a także ćwiczenia z zakresu prozodii i dykcji.

     - Będzie dobrze - wspieranie kompetencji społeczno-emocjonalnych.

     - Pakiet DOM.

     - Pomysł na lekcję wychowawczą - Prezentacje multimedialne dla klas IV-VIII.

    • Uczniowie i nauczyciele naszej szkoły zyskali dostęp do platformy  mTalent. Jest to seria programów efektywnie wspierająca proces terapii oraz rozwój uczniów. Zestawy interaktywnych ćwiczeń wspomagają  rozwój dzieci .Praca z tym programem to świetny bodziec do stymulacji  wielozadaniowej terapii dziecka.  Dzieci poprzez zabawę mogą doskonalić wiedzę i podnosić poziom swoich umiejętności.

    • Zajęcia z geografii i przyrody ze sprzętem z projektu „Aktywna tablica”.

    •  

     Nasza szkoła pozyskała dofinansowanie z projektu „Aktywna tablica” dzięki czemu pracownia geograficzna została doposażona w interaktywny monitor. Pozyskany w tym projekcie sprzęt wspomaga nauczyciela geografii w procesie nauczania, sprawia że uczniowie chętniej się uczą, lepiej przyswajają zagadnienia oraz rozwijają swoje zainteresowania. Prezentacje multimedialne i wykonywane w ramach lekcji ćwiczenia interaktywne, urozmaicają jednostkę lekcyjną. Wizualizacja treści podstawy programowej, w sposób ciekawy i  efektywny pomaga uczniom nabywać kompetencje oraz systematyzować wiedzę. Daje to nauczycielowi nieograniczone możliwości w szczególności w pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Nowa podstawa programowa kształcenia ogólnego wymaga od nauczycieli efektywnego wykorzystania i nadążania za potencjałem TIK w praktyce szkolnej również w przedmiotach nieinformatycznych. Dzięki zastosowaniu przez nauczyciela narzędzi TIK w edukacji, uczniowie zyskują możliwość dostosowania nauki do indywidualnych potrzeb, mogą tworzyć nowe treści i udostępniać je kolegom oraz innym osobom uczącym się, a także uzyskać dostęp do znacznie szerszego zakresu zasobów edukacyjnych niż te, które zawarte są w ich podręczniku. korzystanie w trakcie lekcji z cyfrowych aplikacji i platform edukacyjnych, Dzięki pozyskanemu sprzętowi wysokiej jakości nauczyciel ma możliwość przeniesienia edukacji w inny wymiar, który w obecnych czasach jest bliższy uczniom i wspiera ich innowacyjną edukację. Na lekcjach geografii wykorzystuję monitor na wiele sposobów. Jest to dla mnie narzędzie pomagające odtwarzać wysokiej jakości materiał audiowizualny. Daje on szerokie możliwości w wykorzystaniu edukacyjnych materiałów wideo i obrazów w wysokiej rozdzielczości po możliwości skorzystania z szerokiej oferty zasobów edukacyjnych ogólnodostępnych w Internecie. Uczniowie z ogromnym zaciekawieniem i otwartością przystąpili do pracy z tym interaktywnym narzędziem. Pod kierunkiem nauczyciela stawiali pierwsze kroki związane z jego obsługą, w trakcie wykorzystania na lekcji ćwiczeń interaktywnych. Sprawdzając swoje umiejętności, wiedzę i zasoby, odkrywali swoje mocne strony. Spotkania z tak wieloma, różnorodnymi narzędziami interaktywnymi zapoczątkowały długofalowy proces wspierania uczniów  w obszarach poznawczym, emocjonalnym i społecznym.

     Nauczycielki geografii, biologii i przyrody