• W ramach dofinansowania Aktywna Tablica nasza szkoła zakupiła pomoce dydaktyczne i narzędzia do terapii. Będą one wykorzystywane podczas pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Program sfinansowany został w 80% ze środków budżetu państwa i w 20% z wkładu własnego szkoły. 

      

     Dzięki dofinansowaniu szkoła poszerzyła swoje zasoby o:

     - Laptop, tablet, robot Photon, monitor interaktywny,

     - Czytanie SY-LA-BA-MI - pakiet Ekspert. Zestaw multimedialnych ćwiczeń do nauki czytania, opartych na zbiorze sylab otwartych

     - Ortografia. Seria programów kształcących świadomość ortograficzną i nawyki poprawnej pisowni.

     - Trudności w pisaniu. Seria programów multimedialnych dla dzieci z wadami wymowy i innymi zaburzeniami sprawności językowej.

     - Zajęcia logopedyczne – Pakiet Ekspert. Seria programów multimedialnych dla dzieci z wadami wymowy i innymi zaburzeniami sprawności językowej

     - Percepcja słuchowa - Pakiet Ekspert. Zestaw interaktywnych ćwiczeń wspomagających usprawnianie i rozwój percepcji słuchowej, a także wspierający koncentrację uwagi opartej na analizatorze słuchowym.

     - Percepcja wzrokowa. Zestaw interaktywnych ćwiczeń wspomagających usprawnianie i rozwój percepcji wzrokowej, a także wspierający koncentrację uwagi opartej na analizatorze wzrokowym

     - Matematyka. Dyskalkulia. Zestaw interaktywnych ćwiczeń wspomagających myślenie i umiejętności matematyczne, przeznaczony dla dzieci przejawiających trudności w tym zakresie.

     - Autyzm. Mowa czynna. Rozumienie i naśladowanie mowy (Mowa bierna) + Autyzm. Mowa w kontekście społecznym. Zestaw interaktywnych ćwiczeń do pracy z uczniami ze spektrum autyzmu, a także niepełnosprawnością intelektualną i innymi problemami komunikacyjnymi.

     - Zestaw ćwiczeń i materiałów interaktywnych do wykorzystania podczas zajęć wyrównawczych, korekcyjno-kompensacyjnych i rewalidacyjnych z obszaru edukacji polonistycznej dla uczniów klas 4-6.

     - Zestaw ćwiczeń i materiałów interaktywnych do wykorzystania podczas zajęć wyrównawczych, korekcyjno-kompensacyjnych i rewalidacyjnych z obszaru edukacji matematycznej dla uczniów klas 4-6.

     - Matematyka. To rozumiem! Najnowocześniejszy produkt multimedialny przeznaczony do nauki matematyki (z elementami języka angielskiego) na etapie edukacji wczesnoszkolnej, zgodny z obowiązującą podstawą programową.

     - Koncentracja i pamięć. Zestaw interaktywnych ćwiczeń stymulujących funkcje poznawcze, a także usprawniających spostrzeganie, pamięć i koncentrację uwagi.

     - Zajęcia Logopedyczne dla młodzieży i dorosłych. Zestaw przeznaczonych dla młodzieży i dorosłych interaktywnych ćwiczeń wspomagających terapię realizacji wybranych głosek, a także ćwiczenia z zakresu prozodii i dykcji.

     - Będzie dobrze - wspieranie kompetencji społeczno-emocjonalnych.

     - Pakiet DOM.

     - Pomysł na lekcję wychowawczą - Prezentacje multimedialne dla klas IV-VIII.

    • Uczniowie i nauczyciele naszej szkoły zyskali dostęp do platformy  mTalent. Jest to seria programów efektywnie wspierająca proces terapii oraz rozwój uczniów. Zestawy interaktywnych ćwiczeń wspomagają  rozwój dzieci .Praca z tym programem to świetny bodziec do stymulacji  wielozadaniowej terapii dziecka.  Dzieci poprzez zabawę mogą doskonalić wiedzę i podnosić poziom swoich umiejętności.