• Badacze powietrza z naszej szkoły

     

    W ubiegłym roku szkolnym monitorowaliśmy stan zapylenia powietrza przy pomocy samodzielnie skonstruowanych czujników. Był to projekt pod patronatem CN Kopernik.

    W roku szkolnym 2022/23 bierzemy udział w projekcie Edukacyjnej Sieci Antysmogowej. Mamy już zamontowane profesjonalne urządzenie pomiarowe- czujnik powietrza. Mamy nadzieję, że nasze działania przyczynią się do podniesienia świadomości lokalnej społeczności Piastowa i w konsekwencji poprawy jakości powietrza i klimatu.

     

     

   • Podsumowanie działań w projekcie ESSA

    W tym roku szkolnym nasi uczniowie wraz nauczycielami i rodzicami kontynuowali uczestnictwo w projekcie antysmogowym ESA NASK.

    Angażuje on całą naszą społeczność szkoły w walkę o wspólną sprawę, jaką jest czyste powietrze.

    Działania, które podjęliśmy w tym roku to:

    • na budynku szkoły zostało zamontowane urządzenie pomiarowe
    • nauczyciele uczestniczyli w szkoleniu wstępnym dla szkolnych koordynatorów  Edukacyjnej Sieci Antysmogowej
    • nauczyciele i uczniowie brali udział w kursie e-learningowym Edukacyjnej Sieci Antysmogowej (ESA) pod nazwą „Dzień Czystego Powietrza” za które uzyskali certyfikaty
    • koordynatorzy zorganizowali dla uczniów Szkolny Konkurs Plastyczny pt.: „Mój wróg SMOG”
    • uczniowie brali udział także w cyklu lekcji poświęconych problemowi SMOG-u i jego sposobów zwalczania
    • dla klas 1-3 koordynatorki projektu przygotowały scenariusze lekcji, zrobiły z nich mini zbiór i umieściły w szkolnej bibliotece
    • na lekcjach przyrody uczniowie klas czwartych tworzyli plakat Smoka SMOGA, rozwiązywali krzyżówki oraz oglądali bajkę pod tytułem „Książę i zły SMOG”
    • uczniowie klas starszych, przeprowadzili lekcję otwartą pod nazwą „Weź nie truj, o katastrofę nie trudno”. Wykonali też okolicznościowe plakaty i gazetkę na korytarzu szkolnym
    • uczniowie klas czwartych wzięli udział w akcji miejskiej „Sprzątanie mojego miasta”
    • uczennice i  uczniowie klas 8 mieli brali udział  w spotkaniu pt. „ Zmiany klimatu. Co zrobić, aby je powstrzymać?” organizowanym  przez uczniów i nauczycieli LO im. A. Mickiewicza w Piastowie w ramach projektu Erazmus
    • nauczyciele brali udział w webinarze „Mistrzowie energii – mistrzowie edukacji ekologicznej” oraz zapoznali się z wypowiedziami ekspertów na Kongresie OSE udostępnionym pod linkiem https://www.youtube.com/watch?v=XVtJyb2PKYE. Dostęp do webinaru udostępniono Nuczycielom i Rodzicom

     

    Szkolni koordynatorzy projektu 

    Aneta Czyż-Pachołek

    Anna Trębska

   • W ramach uczestnictwa w projekcie wzięliśmy udział w konkursie „Przyszłość jest dziś Misja Ziemia”. Pracę konkursową przygotowali uczniowie klasy 8c. Nakręcili film o problemach SMOGU wokół naszej szkoły. Nagrodą główną są warsztaty  będące częścią programu edukacyjnego „Przyszłość jest dziś” realizowanego przez KPRM, NASK i Centrum Nauki Kopernik w ramach projektu „Kampanie edukacyjno-informacyjne” i są związane z drugim modułem wystawy pod nazwą „Przyszłość jest dziś: Misja Ziemia”, realizowanej przez Centrum Nauki Kopernik, współfinansowanej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. Czekamy z niecierpliwością na rozstrzygnięcie i ogłoszenie wyników w konkursie.

   • Trzech uczniów klas 8 wzięło udział w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Antysmogowej.  W tym roku konkurencja była bardzo duża. Niemal 4700 uczniów podjęło wyzwanie i zgłosiło się do udziału w tegorocznym konkursie, który ESA już po raz drugi zorganizowała dla uczniów klas 7 i 8. Konkurs w całości odbył się w formule online  – na platformie olimpiadaesa.nask.pl. Na Każdym etapie olimpiady uczniowie odpowiadali na 40 pytań dotyczących zanieczyszczenia powietrza i zmiany klimatu. Po pierwszym etapie, który odbył się 30 marca, do dalszych rozgrywek przeszły 1044 osoby, a w finale zameldowało się 298 uczestników. Olimpiada znalazła się w wykazach kuratoryjnych w województwach: dolnośląskim, kujawsko-pomorskim, lubelskim, lubuskim, małopolskim, mazowieckim, podkarpackim, podlaskim, pomorskim, śląskim, świętokrzyskim, warmińsko-mazurskim, wielkopolskim, zachodniopomorskim.

    Uczeń naszej szkoły z klasy 8c Marcel Kowalski-Paszko uzyskał tytuł Finalisty II Ogólnopolskiej Olimpiady Antysmogowej.

    Serdecznie gratulujemy wysokiego wyniku.

    Szkolny koordynator konkursu

    Aneta Czyż-Pachołek

   • Podsumowanie działań w projekcie ESA w roku szkolnym 2023/2024

   • Za nami kolejny rok szkolny realizacji projektu antysmogowego ESA NASK w naszej szkole. Zanieczyszczenie powietrza to ogromne wyzwanie cywilizacyjne, które mocno wpływa na nasze samopoczucie i jakość życia. Poprawa jego jakości jest naszym priorytetem, dlatego nasze działania skupione są na edukacji młodego pokolenia. Z naszego doświadczenia wiemy, że projekt ESA angażuje całą naszą społeczność szkoły w walkę o wspólną sprawę, jaką jest czyste powietrze.

    Działania, które podjęliśmy w tym roku to:

    • w budynku szkoły został zamontowany monitor na którym wyświetlane są bieżące informacje dotyczące stanu powietrza

    • uczestnictwo 1 nauczyciela w szkoleniu wstępnym dla szkolnych koordynatorów  Edukacyjnej Sieci Antysmogowej

    • udział w kursie e-learningowym Edukacyjnej Sieci Antysmogowej (ESA)

    • udział w ekologicznym konkursie plastycznym „Misja: Czyste powietrze”

    • organizacja dla uczniów Szkolnego Konkurs Plastycznego pt.: „Mój wróg SMOG”

    • udział uczniów naszej szkoły w cyklu lekcji poświęconych problemowi SMOG-u i jego sposobów zwalczania

    • rozwiązywanie krzyżówek o tematyce SMOG-u oraz oglądanie bajek i kreskówek o tej tematyce związanej z zanieczyszczeniem powietrza na lekcjach przyrody, zajęciach dodatkowych

    • udział uczniów w Ogólnopolskim Konkursie Ekologicznym „Mistrz recyklingu i przyjaciele”,

    • przeprowadzenie lekcji odwróconych z przedmiotów chemia, biologia i geografia w zakresie ochrony powietrza, czynników wpływających na złą jakość powietrza i sposobów zapobiegania emisji gazów zanieczyszczających powietrze w naszym mieście,

    • wykonywanie plakatów i gazetek tematycznych w 1 semestrze roku szkolnego i eksponowanie ich na korytarzu szkolnym, na korytarzu szkolnym

    • udział w Dniu Czystego Powietrza i obchodach Dnia Ziemi

    • umieszczenie hasła przewodniego „ESA. Mierzymy się ze smogiem. Dla powietrza, dla zdrowia, dla przyszłych pokoleń!” w sali geograficznej na gazetce w 1 semestrze roku szkoknego

    Szkolni koordynatorzy projektu 

    Aneta Czyż-Pachołek

    Edyta Sawko

    Anna Trębska