• Warsztaty „Ulica szkolna” w Piastowie

    W ramach projektu „Ulica Szkolna – czyste powietrze i bezpieczeństwo naszych dzieci” dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 3 – dyrektor Agnieszka Leja i wicedyrektor Katarzyna Dudek, wraz z organizatorami akcji zaprosiła rodziców, nauczycieli i władze miasta do wspólnego omówienia zagadnień mobilności, zdrowia i komfortu dzieci wokół szkoły. W spotkaniu udział wzięła pani vice burmistrz miasta, Maria Makowska, oraz pan Dominik Banasiewicz z Wydziału Utrzymania Miasta, którzy aktywnie wspierają realizację projektu oraz inicjatywy wokół SP nr 3. Obecna była także pani Magdalena Śladowska, Kierownik - Wydział Emisji i Ochrony Powietrza Departamentu Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, który objął projekt patronatem.

    Prowadzące warsztat – Barbara Król z Partnerstwa dla Bezpieczeństwa Drogowego i Agnieszka Krzyżak-Pitura z Fundacji „Rodzic w mieście” przedstawiły wstępne wyniki pomiarów gęstości i rodzaju ruchu drogowego oraz zanieczyszczeń powietrza związanych z wzmożonym ruchem porannym i popołudniowym. 

     

    Położenie szkoły w obrębie najbardziej ruchliwych ulic powoduje większe narażenie dzieci, ale także rodziców i nauczycieli, na szkodliwe substancje ze spalin – w szczególności silnie toksyczny dwutlenek azotu.

     

    Podczas warsztatów zaprezentowano przykłady ograniczania ruchu wokół szkół, bezpiecznej mobilności pieszych i rowerzystów, ograniczania ekspozycji na zanieczyszczone powietrze oraz aspekty zdrowotne i rozwojowe dzieci.  Przedstawiono rozwiązania z innych państw oraz najlepsze praktyki, które mogą być inspiracją do stworzenia komfortowych warunków do niezależnych aktywności dzieci oraz jeszcze bardziej atrakcyjnej przestrzeni dla całej społeczności.  

    SP nr 3 w Piastowie już uczestniczy w Edukacyjnej Sieci Antysmogowej i posiada stały monitoring jakości powietrza na budynku, jednak pomiary zrealizowane w ramach projektu „Ulica szkolna” były ukierunkowane na zanieczyszczenia pochodzące z ruchu drogowego i jasno pokazały, że w godzinach szczytu komunikacyjnego stan powietrza jest miejscowo pogorszony a normy NO2 przekroczone.

    Wspólna praca warsztatowa nad mapami terenu pozwoliła zidentyfikować miejsca niebezpieczne lub niekomfortowe, np. krótkie cykle świateł, słabo oświetlone przejścia, brakującą infrastrukturę dla pieszych i rowerzystów, itp. Zebrane uwagi zostaną uwzględnione w propozycjach urbanistycznych na kolejnym etapie projektu.

    Spotkanie to jest częścią projektu “Ulica szkolna” w ramach którego przypominamy rodzicom o:

    – bezwzględnym obowiązku wyłączania silnika podczas postoju przed szkołą, 

    – możliwości pozostawienia aut dalej od szkoły i odprowadzania dzieci pieszo,

    – pozytywnym wpływie aktywnej mobilności na zdrowie i koncentrację dzieci,

    - możliwościach zagospodarowania terenu zielenią,

    - konieczności oczyszczania powietrza w budynkach szkolnych – mechanicznego i naturalnego.

     

     

     

   • #UlicaSzkolna

   •  

    • 👉 Jesteśmy jedną z pięciu szkół w województwie mazowieckim, wybranych do pilotażowego projektu „Ulica szkolna - czyste powietrze i bezpieczeństwo naszych dzieci”.😀
    • 👉 Wspólnie z Partnerstwem dla Bezpieczeństwa Drogowego, Fundacją Rodzic w mieście i Clear Air Fund, łączymy zagadnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego z planowaniem mobilności indywidualnej, zrównoważonym transportem i jakością powietrza.
    • 👉 Pozwoli to nam na szersze spojrzenie na otoczenie szkoły i zaproponowanie kompleksowych rozwiązań.
    • ➡️ Więcej informacji o projekcie można znaleźć na stronie ulicaszkolna.pbd.org.pl.
    • 🚨 Z powodu złej jakości powietrza przedwcześnie umiera w Polsce ponad 10 razy więcej osób niż w wyniku wypadków drogowych, a dla milionów ludzi smog oznacza pogorszenie stanu zdrowia na co dzień. Najbardziej narażone na skutki zanieczyszczenia powietrza są dzieci.
    • 🚗 Polscy rodzice zapytani, co ma największy negatywny wpływ na jakość powietrza w miejscu  zamieszkania  wskazują na ogrzewanie domów jako główną przyczynę (46 proc. wskazań),  samochody - 22 proc., zakłady przemysłowe - 15 proc., wynika z badania “Strefy Czystego Transportu. Czy chcemy oddychać świeżym powietrzem w miastach?”.
    • Pełny artykuł tutaj ➡️ https://ulicaszkolna.pbd.org.pl/wplyw-samochodow-na.../
    • Artykuł został napisany w ramach projektu edukacyjnego #ulicaszkolna w którym nasza szkoła bierze udział. Więcej informacji o przedsięwzięciu:
    • 💨 Zgodnie z raportem “Czyste powietrze dla dzieci” przygotowanym przez UNICEF, dzieci są bardziej wrażliwe na zanieczyszczenia powietrza niż dorośli. Co zatem mogą zrobić ich rodzice i opiekunowie, aby zminimalizować wpływ wdychania brudnego powietrza?
    • 👦🏻 Dzieci oddychające zanieczyszczonym powietrzem są bardziej narażone na nieprawidłowy rozwój płuc oraz choroby układu hormonalnego. Mieszkańcy mogą podejmować walkę z zanieczyszczonym powietrzem na dwa sposoby: wymagać systemowych, odgórnych zmian oraz wprowadzić zmiany w życiu prywatnym.
    • Aby dowiedzieć się o jakich zmianach mowa, zachęcamy do zapoznania się z artykułem ➡️
    • https://ulicaszkolna.pbd.org.pl/zanieczyszczone.../
    • Artykuł został napisany w ramach projektu edukacyjnego #ulicaszkolna w którym nasza szkoła bierze udział. Więcej informacji o przedsięwzięciu:
    • 🧒🏻 👦 🏫 Badacze z Niemiec, Danii, Kanady i Australii niezależnie od siebie ustalili, że dzieci, które docierają do swojej szkoły samodzielnie, lepiej się czują i osiągają lepsze wyniki w nauce niż te zawożone samochodem. Dla sporej części rodziców silniejszą motywacją jest czas, wygoda czy bezpieczeństwo dzieci, i dlatego wożą je do szkoły.
    • Aby dowiedzieć się, co wiemy o drodze do szkoły polskich dzieci, zachęcamy do zapoznania się z artykułem  ➡️ https://ulicaszkolna.pbd.org.pl/jak-dzieci-w-polsce-i-na.../
    • Artykuł został napisany w ramach projektu edukacyjnego #ulicaszkolna w którym nasza szkoła bierze udział. Więcej informacji o przedsięwzięciu.
    • 👉 Zgodnie z danymi Światowej Organizacji Zdrowia (World Health Organization (WHO)), ponad 90 proc. światowej populacji dzieci w wieku poniżej 15 lat 🧒🏻 👦 (1,8 mld osób!) oddycha powietrzem zanieczyszczonym tak bardzo, że zagraża ono ich zdrowiu, a nawet życiu. Problem ten stał się przedmiotem badań w wielu krajach świata. Do jakich wniosków doszli naukowcy?
    • 👉Zanieczyszczenia powietrza mają niszczący wpływ na zdrowie dzieci. Zła jakość powietrza grozi rozwojem przewlekłych chorób układu oddechowego i krwionośnego, zaburzeniami pracy przewodu pokarmowego, a nawet zachorowaniami na nowotwory.
    • ➡️ Zachęcamy do zapoznania się z artykułem: https://ulicaszkolna.pbd.org.pl/jakosc-powietrza-a.../
    • Artykuł został napisany w ramach projektu edukacyjnego #ulicaszkolna w którym nasza szkoła bierze udział. Więcej informacji o przedsięwzięciu: https://ulicaszkolna.pbd.org.pl/
    • #ulicaszkolna #smog  #pbd #dzieci
    • 👉Astma, alergia, obniżona odporność, ryzyko nowotworów, spadek koncentracji, przewlekłe choroby płuc i wiele innych - to mogą być konsekwencja zanieczyszczeń powietrza.
    • 👉Wyłącz silnik! Zanieczyszczone powietrze szkodzi Twojemu dziecko - baner z taką treścią możecie zobaczyć w pobliżu naszej szkoły.
    • 👉 To kampania edukacyjno-informacyjna w ramach projektu edukacyjnego #ulicaszkolna, w którym nasza szkoła bierze udział. Więcej informacji o przedsięwzięciu: https://ulicaszkolna.pbd.org.pl/
    • #ulicaszkolna #smog  #pbd #dzieci
    • 👉 Czy wiesz, że pieszo do szkoły znaczy zdrowiej i bezpieczniej?
    • 👉Wystarczy zostawić samochód kilkaset metrów od szkoły, by zapewnić czystsze powietrze uczniom, bezpieczną ulicę przed szkołą i niezbędny do rozwoju ruch.
    • 👉 Ponadto rodzice zyskują czas, który tracą stojąc w korkach, a dzieciom poprawia się koncentracja 🙂
    • ➡️ Taki baner znajdziecie w okolicy naszej szkoły. To element kampanii edukacyjno-informacyjnej w ramach projektu edukacyjnego #ulicaszkolna, w którym nasza szkoła bierze udział. Więcej informacji o przedsięwzięciu: https://ulicaszkolna.pbd.org.pl/
    • #ulicaszkolna #smog  #pbd #dzieci
    • 👉 CO, CO2, SO2, NOx, Pb - to zanieczyszczenia emitowane przez samochody.
    • 👉 Zadbaj o zdrowie - swoje i uczniów naszej szkoły.
    • ➡️ Wyłącz silnik - spaliny i hałas szkodzą nam wszystkim.
    • ➡️ Taki baner znajdziecie w okolicy naszej szkoły. To element kampanii edukacyjno-informacyjnej w ramach projektu edukacyjnego #ulicaszkolna, w którym nasza szkoła bierze udział. Więcej informacji o przedsięwzięciu: https://ulicaszkolna.pbd.org.pl/

     

  • „Czyste powietrze i bezpieczna mobilność naszych dzieci”

    

   n jnjnjnjn

    

    

    

    

    

    

    

   Partnerstwo dla Bezpieczeństwa Drogowego rozpoczyna realizację innowacyjnego projektu „Czyste powietrze i bezpieczeństwo naszych dzieci” w woj. mazowieckim, finansowanego przez międzynarodową organizację Clean Air Fund.

   Nasza szkoła została zakwalifikowana   do udziału w projekcie „Ulica Szkolna”, który będzie realizowany w pięciu wybranych szkołach województwa mazowieckiego, a jego celem jest opracowanie planów poprawy jakości powietrza i bezpieczeństwa ruchu drogowego w wybranych gminach. W tym celu zostaną przeprowadzone badania jakości powietrza oraz ocena gęstości i rodzajów ruchu drogowego wokół wybranych szkół. Wyniki badań i materiały edukacyjne posłużą do zwiększenia świadomości nt. zanieczyszczenia powietrza oraz wpływu indywidualnych zachowań i otaczającej lokalnej społeczności na codzienność i przyszłość ich pociech. Projekt będzie realizowany przy współpracy z lokalnym samorządem i biznesem.

    

   • Mamy zaszczyt poinformować, ze Szkoła Podstawowa nr 3 w Piastowie realizuje projekt edukacyjny Ulica szkolna - czyste powietrze i bezpieczeństwo naszych dzieci. Na terenie szkoły został zainstalowany sprzęt pomiarowy PM10, PM 2,5 i NO2.

 • Kolejne badania potwierdzają neurotoksyczny wpływ smogu na dzieci

   

   

  Oddychanie zanieczyszczonym powietrzem ma natychmiastowy i negatywny wpływ na dzieci w wieku szkolnym. Smog, a szczególnie dwutlenek azotu (NO2), sprawia, że dzieci mają pogorszoną uwagę i osłabione zdolności poznawcze. To wnioski z najnowszego badania projektu „NeuroSmog” przeprowadzone przez badaczy z Instytutu Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego.

  Zachęcamy do zapoznania się z artykułem opublikowanym na stronie ulicaszkolna.pbd.org na ten temat: https://ulicaszkolna.pbd.org.pl/kolejne-badania-potwierdzaja-neurotoksyczny-wplywsmogu-na-dzieci/