• „Czyste powietrze i bezpieczna mobilność naszych dzieci”

    

   n jnjnjnjn

    

    

    

    

    

    

    

   Partnerstwo dla Bezpieczeństwa Drogowego rozpoczyna realizację innowacyjnego projektu „Czyste powietrze i bezpieczeństwo naszych dzieci” w woj. mazowieckim, finansowanego przez międzynarodową organizację Clean Air Fund.

   Nasza szkoła została zakwalifikowana   do udziału w projekcie „Ulica Szkolna”, który będzie realizowany w pięciu wybranych szkołach województwa mazowieckiego, a jego celem jest opracowanie planów poprawy jakości powietrza i bezpieczeństwa ruchu drogowego w wybranych gminach. W tym celu zostaną przeprowadzone badania jakości powietrza oraz ocena gęstości i rodzajów ruchu drogowego wokół wybranych szkół. Wyniki badań i materiały edukacyjne posłużą do zwiększenia świadomości nt. zanieczyszczenia powietrza oraz wpływu indywidualnych zachowań i otaczającej lokalnej społeczności na codzienność i przyszłość ich pociech. Projekt będzie realizowany przy współpracy z lokalnym samorządem i biznesem.

    

   • Mamy zaszczyt poinformować, ze Szkoła Podstawowa nr 3 w Piastowie realizuje projekt edukacyjny Ulica szkolna - czyste powietrze i bezpieczeństwo naszych dzieci. Na terenie szkoły został zainstalowany sprzęt pomiarowy PM10, PM 2,5 i NO2.

 • Kolejne badania potwierdzają neurotoksyczny wpływ smogu na dzieci

   

   

  Oddychanie zanieczyszczonym powietrzem ma natychmiastowy i negatywny wpływ na dzieci w wieku szkolnym. Smog, a szczególnie dwutlenek azotu (NO2), sprawia, że dzieci mają pogorszoną uwagę i osłabione zdolności poznawcze. To wnioski z najnowszego badania projektu „NeuroSmog” przeprowadzone przez badaczy z Instytutu Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego.

  Zachęcamy do zapoznania się z artykułem opublikowanym na stronie ulicaszkolna.pbd.org na ten temat: https://ulicaszkolna.pbd.org.pl/kolejne-badania-potwierdzaja-neurotoksyczny-wplywsmogu-na-dzieci/