• Pod koniec września 2023r. roku szkolnego odbyły się demokratyczne wybory do Samorządu Uczniowskiego Szkoły Podstawowej nr 3 w Piastowie.

     Każdy z kandydatów przedstawił własną wizję nowatorskich pomysłów na kreowanie nowej, lepszej szkolnej rzeczywistości.


     Po komisyjnym przeliczeniu głosów (194 ważne karty wyborcze) mieliśmy przyjemność mianować dwie osoby na stanowisko przewodniczącej, a także wiceprzewodniczącej .

     Powołaliśmy do działania również sztab charyzmatycznych ekspertów i szkolnych doradców, których zadaniem będzie współtworzenie przestrzeni szkolnej oraz wsparcie przewodniczących SU.     Nasi szkolni reprezentanci:     PRZEWODNICZĄCA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

     Zuzanna Majek klasa 7b


     PIERWSZA WICEPRZEWODNICZĄCA


     Nikola Piotrowska klasa 7a


     Członkowie szkolnego sztabu ekspertów i doradców Samorządu Uczniowskiego:

     Julia Kowalska -Paszko klasa 6a
     Julia Pruszyńska klasa 6a
     Kalina Prudnikow klasa 6b
     Antonina Kurdziel klasa 6b
     Krzysztof Kopciński klasa 6b
     Wiktoria Piotrowska klasa 5c

     Wszystkim kandydatom gratulujemy i z niecierpliwością czekamy na efekty Waszych działań!


     Opiekunowie Samorządu Szkolnego

     Magdalena Ługowska

     Dorota Kowalska-Paszko