• Pod koniec września bieżącego roku szkolnego odbyły się demokratyczne wybory

     do Samorządu Uczniowskiego Szkoły Podstawowej nr 3 w Piastowie.

      

     Każdy z kandydatów przedstawił własną wizję nowatorskich pomysłów na kreowanie nowej,

     lepszej szkolnej rzeczywistości.

      

     Po komisyjnym przeliczeniu głosów (205 ważnych kart wyborczych) mieliśmy przyjemność mianować dwie osoby na stanowisko przewodniczącej, a także wiceprzewodniczącej .

     Powołaliśmy do działania również sztab charyzmatycznych ekspertów i szkolnych doradców, których zadaniem będzie współtworzenie przestrzeni szkolnej oraz wsparcie przewodniczących SU.

      

     Nasi szkolni reprezentanci:

      

     PRZEWODNICZĄCA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

     Nikola Piotrowska 6a

      

     PIERWSZA WICEPRZEWODNICZĄCA

     ZUZANNA MAJEK klasa 6b

      

     Członkowie szkolnego sztabu ekspertów i doradców Samorządu Uczniowskiego:

     1. Kacper Mirosz kl. 6b

     2. Aleksandra Kacprzak kl.8c

     3. Aleksandra Chmielewska kl.4c

      

      

      

     Wszystkim kandydatom gratulujemy i z niecierpliwością czekamy na efekty Waszych działań!

      

     Opiekunowie Samorządu Szkolnego

     Magdalena Ługowska

     Dorota Kowalska-Paszko