• O nas - zadania i cele

    •  

     Rozwój zainteresowań.

     Dbanie o dobre imię i honor szkoły, kultywowanie i wzbogacanie jej tradycji.

     Rozwijanie demokratycznych form współżycia, współdziałania  uczniów oraz przyjmowania współodpowiedzialności za jednostkę  i grupę.·

     Propagowanie postaw społecznie pożądanych.

     Organizowanie samopomocy i innych akcji na rzecz osób potrzebujących pomocy.

     Przygotowanie uczniów do udziału w demokratycznych wyborach swoich przedstawicieli na terenie szkoły.

     Przygotowywanie informacji o aktualnych działaniach SU w gablocie SU oraz na stronie internetową szkoły.

     Zebrania samorządu i przedstawicieli klas.

     Pomoc przy organizacji konkursów.

     Zachęcanie do wolontariatu.