• #SZKOŁA PAMIĘTA

                 

      Poprzez własny dobry przykład i pracę polegającą na poświęceniu osobistego czasu na uprzątnięcie  grobów , o które nie ma już kto zadbać, okazujemy szacunek dla naszej historii

      i dziedzictwa kulturowego.

                  Po raz trzeci, zgodnie z polską tradycją świąt zadusznych, uczniowie z SP3 upamiętnili bohaterów naszej wolności, a szczególnie tych, którzy związani są z historią Piastowa.

                      Kilka dni przed uroczystością Wszystkich Świętych wolontariat przeprowadził zbiórkę zniczy wśród społeczności szkolnej.

                       Dwoje uczniów (Julia i Marcel) z wolontariatu szkolnego odwiedziło grób Powstańca Warszawskiego Zbigniewa Jakubiaka ps. „Mazur” na cmentarzu w Ursusie Gołąbkach.

                      Był on mieszkańcem Piastowa, zginął w pierwszych dniach powstania.

      Każdego roku o tej porze uczniowie porządkują grób, składają kwiaty, zapalają znicze....

                  Wolontariusze pojawili się w kilkunastu miejscach pamięci na terenie Piastowa (przy pomnikach, tablicach).

      Wspominając bohaterów ważnych wydarzeń historycznych, zapalili znicze.

       

      Miejsca te pozwalają wracać pamięcią do:

      1. Św. Jana Pawła II,
      2. Bł. Jerzego Popiełuszki,
      3. Jana Johne komendanta Policji w Piastowie zamordowanego przez NKWD w 1940 r. w Twerze,
      4. Bohaterów Powstania Warszawskiego,
      5. Żołnierzy ruchu oporu z terenu Piastowa walczących z okupantem w latach 1939-45,
      6. Zbigniewa Gęsickiego „Juno”,
      7. Generała Leopolda Okulickiego ps. „Niedźwiadek”,
      8. Harcerzy i członków Szarych Szeregów poległych i pomordowanych w latach 1939-45 oraz Aleksandra Kamińskiego ps. „Kamyk” Patrona Hufca ZHP Piastów,
      9. Poległych Strażaków z OSP Piastów,
      10. Żołnierzy Wojska Polskiego rozstrzelanych przez Niemców 12 września 1939 r.

                                                                                                     Zespół red. wolontariatu