• KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2021/2022

      

     Rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022

     1 września 2021r.

     Zimowa przerwa świąteczna

     23-31 grudnia 2021r.

     Zakończenie I semestru

     25 stycznia 2022r.

     Ferie zimowe

     31 stycznia – 13 lutego 2022r.

     Wiosenna przerwa świąteczna

     14-19 kwietnia 2022r.

     Egzamin ósmoklasisty

     24-26 Maja 2022r.

     Zakończenie roku szkolnego

     24 czerwca 2022r.

      

     Dni ustawowo wolne w roku szkolnym 2021/2022

     Wszystkich Świętych

     1 listopada 2021r.

     Narodowe Święto Niepodległości

     11 listopada 2021r.

     Boże Narodzenie

     25 grudnia 2021r.

     Trzech Króli

     6 stycznia 2022r.

     Święto Konstytucji Trzeciego Maja

     3 maja 2022r.

     Boże Ciało

     16 czerwca 2022r.

     Zgodnie z § 5. 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 11 sierpnia 2017r. Po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego, kalendarz roku szkolnego 2021/2022 został uzupełniony o dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych

     3 dni egzamin ósmoklasisty maj 2022r.

     12 listopada 2021r.

     7 stycznia 2022r.

     2 maja 2022r.

     17 czerwca 2022r.

     Zebrania z rodzicami

     Dni otwarte

     9 września 2021r.

     19 października 2021r.

     16 listopada 2021r.

     14 grudnia 2021r.

     25 stycznia 2022r.

     22 marca 2022r.

     17 maja 2022r.

     26 kwietnia 2022r.