• DYREKCJA:

      

     DYREKTOR SZKOŁY

     Agnieszka Leja

      

     WICEDYREKTOR SZKOŁY

     Katarzyna Dudek

      

     WICEDYREKTOR SZKOŁY, KOORDYNATOR ds. DWUJĘZYCZNOŚCI 

     Monika Polesiak

      

     Kontakt:

     Szkoła Podstawowa nr 3 im. Bohaterów Powstania Warszawskiego

     Adres: Al. Tysiąclecia 5, 05-820 Piastów

     Telefon: 22 723 78 22

     Wew.

     SEKRETARIAT - 1

     PEDAGOG - 2

     POKÓJ NAUCZYCIELSKI - 3

     ŚWIETLICA - 4

     LOGOPEDA - 5

     PIELĘGNIARKA -  6

     BIBLIOTEKA - 7

     DOZORCA  - 8

     PORTIERNIA - 9

      

     Email: sp3@piastow.pl

     Email: sekretariat@sp3piastow.pl

     Deklaracja dostępności SP3