• Robiąc zakupy przez platformę zakupową Fanny Mani https://fanimani.pl/ możemy wspomagać naszą Szkołę! Wystarczy wybrać jako cel darownizny: Rada Rodziców SP nr 3 Piastów!

     To nic nie kosztuje, każda wpłata się liczy! J

      

     Sprawozdanie 2021/2022