• Walentynki

    • Tradycyjnie 14-go lutego obchodziliśmy święto zakochanych... do walentynkowych skrzynek trafiło ponad 200 kartek, w których opisywaliście swoje uczucia ...Samorząd Uczniowski miał sporo pracy by każda wiadomość trafiła w ręce adresata ;-)Jeśli macie ochotę, chcielibyśmy przedstawić Wam krótki zarys historyczny. 

     Skąd pochodzi tradycja dnia zakochanych? Walentynki, czyli święto wszystkich zakochanych, tradycyjnie obchodzimy 14 lutego. Nazwa pochodzi od imienia świętego Walentego, którego wspominany tego dnia w kalendarzu liturgicznym. Jednak początków dzisiejszych walentynek szukać trzeba nie w chrześcijaństwie, lecz w pogańskim Rzymie. W połowie lutego ptaki gnieżdżące się w Wiecznym Mieście zaczynały miłosne zaloty i łączyły się w pary. Zwiastowało to rychłe nadejście wiosny. Z tej racji Rzymianie na 15 lutego wyznaczyli datę świętowania luperkaliów – festynu ku czci boga płodności Faun są Luberska. W przeddzień obchodów odbywała się miłosna loteria. Imiona dziewcząt zapisywano na skrawkach papieru, po czym losowali je chłopcy. Tym samym wylosowane dziewczyny stawały się ich partnerkami podczas luperkaliów cesarstwie rzymskim chrześcijaństwo stało się religią panującą w IV w. Pogańskie obchody systematycznie zaczęto zastępować świętami chrześcijańskimi. Luperkalia były na tyle popularne, że utrzymały się aż do końca V stulecia. Zniósł je dopiero w 496 r. papież Gelazy I, zastępując je najbliższym w kalendarzu liturgicznym świętem męczennika Walentego. 

     Walentynki. Kim był święty Walenty? Poznaj legendę o patronie zakochanych Święty Walenty, czyli patron zakochanych żył w III w. i jak twierdzą historycy, był biskupem Terni pod Rzymem. Zginął śmiercią męczeńską w czasach prześladowania chrześcijan. Przed śmiercią mężczyzna asystował męczennikom w czasie ich procesów i egzekucji. Św. Walenty jest jednak postacią bardzo zagadkową, ponieważ wiadomości o nim są dość skąpe i niejednoznaczne. Jedna z legend mówi, że święty żył za panowania cesarza Klaudiusza II Gockiego, który zabronił młodym mężczyznom w wieku od 18 do 37 lat wchodzić w związki małżeńskie, aby ci chętniej uczestniczyli w wojnach. Patron zakochanych jednak sprzeciwił mu się i udzielał zakochanym ślubów w tajemnicy. Według legendy, sekret św. Walentego wyszedł na jaw, w wyniku czego został pojmany i stracony. Podanie mówi, że Walenty w więzieniu zakochał się w niewidomej adoptowanej córce swojego strażnika Asteriusza. Dziewczyna, pod wpływem siły tej miłości, miała odzyskać wzrok. Historia ich miłości jednak nie jest długa. Walenty, w przeddzień swojej egzekucji, miał napisać list do ukochanej, podpisując go znaną dzisiaj frazą: "Od Twojego Walentego".