• Sukcesy młodych sportowców

      22.06.2023

      21 czerwca 2023r. odbyła się uroczysta gala zakończenia Piastowskiej Ligi Szkolnej. Nasza placówka zajęła w klasyfikacji generalnej szkół zajęła wysokie 3 miejsce. Wynik ten był możliwy dzięki dużemu zaangażowaniu nauczycieli wychowania fizycznego i w szczególności dzieci, które zajęły wysokie miejsca indywidualnie i zespołowo w swoich kategoriach wiekowych:

      TENIS STOŁOWY - Waszczak Gabriela, Wdówik Róża, Dumała Michał, Majchrzak Mateusz;

      BIEGI PRZEŁAJOWE - Kowalska-Paszko Julia, Bryks Maria, Ulatowski Michał

      LEKKOATLETYKA - Lasota Aleksandra, Szuplewski Łukasz, Sumiński Sebastian, Wdówik Róża, Mirosz Kacper, 

      Kwiatkowska Oliwia, Majek Zuzanna, Zgrzebny Antoni.

      Najważniejsze sukcesy zespołowe: 1 miejsce dziewcząt i chłopców w dwóch ogniach, 1 miejsce dziewcząt młodszych w piłce siatkowej i piłce nożnej oraz 2 miejsce w piłce koszykowe i unihokeju, 1 miejsce w piłce nożnej chłopców klas IV.

      Sportowcem roku w naszej szkole została uczennica klasy 6A Gabriela Waszczak - gratulujemy. 

      Gratulujemy wszystkim naszym sportowcom i życzymy jeszcze większych sukcesów w nowym roku szkolnym.

       

      Zdjęcia dzięki uprzejmości pani Joanny Frunze

       

     • Warsztaty „Ulica szkolna” w Piastowie

      21.06.2023

      W ramach projektu „Ulica Szkolna – czyste powietrze i bezpieczeństwo naszych dzieci” dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 3 – Agnieszka Leja i wicedyrektor Katarzyna Dudek, wraz z organizatorami akcji zaprosiła rodziców, nauczycieli i władze miasta do wspólnego omówienia zagadnień mobilności, zdrowia i komfortu dzieci wokół szkoły. W spotkaniu udział wzięła pani vice burmistrz miasta, Maria Makowska, oraz pan Dominik Banasiewicz z Wydziału Utrzymania Miasta, którzy aktywnie wspierają realizację projektu oraz inicjatywy wokół SP nr 3. Obecna była także pani Magdalena Śladowska, Kierownik - Wydział Emisji i Ochrony Powietrza Departamentu Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, który objął projekt patronatem.

      Prowadzące warsztat – Barbara Król z Partnerstwa dla Bezpieczeństwa Drogowego i Agnieszka Krzyżak-Pitura z Fundacji „Rodzic w mieście” przedstawiły wstępne wyniki pomiarów gęstości i rodzaju ruchu drogowego oraz zanieczyszczeń powietrza związanych z wzmożonym ruchem porannym i popołudniowym. 

       

      Położenie szkoły w obrębie najbardziej ruchliwych ulic powoduje większe narażenie dzieci, ale także rodziców i nauczycieli, na szkodliwe substancje ze spalin – w szczególności silnie toksyczny dwutlenek azotu.

       

      Podczas warsztatów zaprezentowano przykłady ograniczania ruchu wokół szkół, bezpiecznej mobilności pieszych i rowerzystów, ograniczania ekspozycji na zanieczyszczone powietrze oraz aspekty zdrowotne i rozwojowe dzieci.  Przedstawiono rozwiązania z innych państw oraz najlepsze praktyki, które mogą być inspiracją do stworzenia komfortowych warunków do niezależnych aktywności dzieci oraz jeszcze bardziej atrakcyjnej przestrzeni dla całej społeczności.  

      SP nr 3 w Piastowie już uczestniczy w Edukacyjnej Sieci Antysmogowej i posiada stały monitoring jakości powietrza na budynku, jednak pomiary zrealizowane w ramach projektu „Ulica szkolna” były ukierunkowane na zanieczyszczenia pochodzące z ruchu drogowego i jasno pokazały, że w godzinach szczytu komunikacyjnego stan powietrza jest miejscowo pogorszony a normy NO2 przekroczone.

      Wspólna praca warsztatowa nad mapami terenu pozwoliła zidentyfikować miejsca niebezpieczne lub niekomfortowe, np. krótkie cykle świateł, słabo oświetlone przejścia, brakującą infrastrukturę dla pieszych i rowerzystów, itp. Zebrane uwagi zostaną uwzględnione w propozycjach urbanistycznych na kolejnym etapie projektu.

      Spotkanie to jest częścią projektu “Ulica szkolna” w ramach którego przypominamy rodzicom o:

      – bezwzględnym obowiązku wyłączania silnika podczas postoju przed szkołą, 

      – możliwości pozostawienia aut dalej od szkoły i odprowadzania dzieci pieszo,

      – pozytywnym wpływie aktywnej mobilności na zdrowie i koncentrację dzieci,

      - możliwościach zagospodarowania terenu zielenią,

      - konieczności oczyszczania powietrza w budynkach szkolnych – mechanicznego i naturalnego.

     • Projekt dla uczniów klas 4 „Stop uzależnieniom”

      21.06.2023

      Uczniowie klas czwartych mieli możliwość w tym roku szkolnym wziąć udział w projekcie przeciwdziałającym problemowi uzależnień wśród młodzieży. Był on w pełni skorelowany z podstawą programową nauczania przyrody w klasach czwartych oraz ze Szkolnym Programem Profilaktyki.

      W ramach projektu dzieci obejrzały filmy dotyczące uzależnień i sposobów ich niwelowania, mogły wyrazić swoje zdanie podczas paneli dyskusyjnych na lekcjach przyrody i w trakcie burzy mózgów. Wszelkie działania  wywarły na nich ogromne wrażenie i wyzwoliły ogrom pozytywnych emocji. Skłoniły uczniów do refleksji. Cykl lekcji  zakończony był wykonaniem pracy plastycznej o tym samym tytule. Wykonano ponad 30 prac w formie plakatu. Nauczycielki przyrody i Grono Pedagogiczne postanowiło wyeksponować najciekawsze prace na gazetkach na korytarzu szkolnym.

      Globalizacja mediów i rynków, w obecnych czasach coraz to intensywniej kształtuje poglądy młodzieży, jej wybory i zachowania. Coraz większa liczba uczniów ma dzisiaj większe możliwości przez to, że dysponuje własnymi pieniędzmi, przez co jest coraz częściej narażona na oddziaływanie manipulacyjnych technik sprzedaży i marketingu, których agresywność w odniesieniu do towarów konsumpcyjnych i potencjalnie szkodliwych substancji, takich jak używki, alkohol czy dopalacze, stale rośnie. Dominacja wolnego rynku niestety przyczyniła się także w Polsce, na osłabienie struktury życia społecznego. W związku z powyższym należy od najmłodszych lat wpływać na prawidłowe postawy naszych uczniów i kształtować zachowania w myśl hasła: „lepiej zapobiegać, niż leczyć…”..

      Serdecznie dziękujemy wszystkim uczniom za udział w projekcie.

      Szkolni koordynatorzy projektu

      Aneta Czyż-Pachołek

      Anna Trębska

     • Projekt „Młodzi architekci” z SP3

      21.06.2023

      Projekt Młodzi Architekci został przeprowadzony w ramach zajęć z geografii dla uczniów klas 5. Był świetnym uzupełnieniem zagadnień ujętych w podstawie programowej. Miał za zadanie skłonić do kreatywnego działania dzieci i rodziców. Był korelacją międzyprzedmiotową zagadnień z geografii, matematyki, ochrony środowiska, biologii. Pozwalał uczniom również na projektowanie i kształtowanie przestrzeni w jakiej funkcjonują w szkole oraz podniesienia świadomości, iż mogą oni wspólnie wpływać na kształt otoczenia i ład przestrzenny, realizując w ten sposób swoje oraz społeczne potrzeby. Uczniowie mogli wykazać się ogromną kreatywnością i odkryć w sobie umiejętności w zakresie projektowania, wizualizowania i budowania. Całe przedsięwzięcie miało nauczyć młodych ludzi krytycznego spojrzenia na otaczający ich ekosystem szkolny. W trakcie działań projektowych uczniowie zajmowali się także prezentacją swoich wyobrażeń na temat przestrzeni szkolnej w różnych skalach. Miłym akcentem było to, że Rodzice uczniów chętnie włączyli się w realizację poszczególnych etapów zadań, co było dla nich dodatkową możliwością na poznanie punktu widzenia i postrzegania otaczającego świata przez ich pociechy. Do projektu zgłosiło się aż 26 uczniów. Dziękuję wszystkim zaangażowanym Uczniom i Rodzicom za podjęcie wyzwania architektonicznego.

       

      Szkolny koordynator projektu

      Aneta Czyż-Pachołek

       

       

     • Certyfikat dla świetlicy

      21.06.2023

      Z satysfakcją informujemy, że zakończyliśmy pracę z ogólnopolskim projektem ,,ZABAWA SZTUKĄ. Nasze działania w tym zakresie przyniosły dzieciom radość z samej twórczości plastycznej a także z poznawania nowych, nieznanych jeszcze, możliwości stosowania do tego różnych technik.     

        Nauczyciele świetlicy

     • Uczniowie SP3 dołączają do Dnia Pustej Klasy

      19.06.2023

      W piątek, 16 czerwca uczniowie naszej „Trójeczki” porzucili naukę w klasiena rzecz nauki w najlepszym możliwym miejscu – na łonie natury. W tym roku po raz kolejny nasza szkoła dołączyło do Dnia Pustej Klasy – ogólnopolskiej akcji promującej edukację w terenie.

      Dzień Pustej Klasy to święto edukacji w naturze obchodzone co roku w czerwcu, którego inicjatorem w Polsce jest Ośrodek Działań Ekologicznych „Źródła”. Tego dnia dzieci i młodzież, wspólnie ze swoimi nauczycielami, porzucają naukę w klasie na rzecz nauki w naturze.

      W tym roku już blisko 1200 szkół i przedszkoli z całego kraju przyłączyło się do akcji. W piątek, 16 czerwca 170 tysięcy dzieci i młodzieży zamiast siedzieć w czterech ścianach, były otoczone zielenią, zapachami lata i dźwiękami natury. Wśród nich byli też nasi uczniowie. Najpierw w akcji uczestniczyła nauczycielka geografii i przyrody ze swoimi uczniami, a następnie zupełnie spontanicznie przyłączyli się do akcji nauczyciele wychowania fizycznego ze swoimi podopiecznymi. Na lekcjach można było brać udział w zajęciach terenowych z geografii i przyrody a także w zajęciach ruchowych na świeżym powietrzu. Wierzymy że, nauka na łonie przyrody jest efektywniejsza, w szczególności gdy odbywa się bez stresu oraz w dobrej atmosferze. Angażująca edukacja w terenie łączy te elementy. Dzieci uczą się a jednocześnie korzystają z dobrodziejstw natury i są w ruchu.

      Tym, którzy się zastanawiają, serdecznie polecamy wzięcie udziału w „Dniach Pustej Klasy” już w następnym roku szkolnym. Las, łąka czy parkowa polana to najlepiej wyposażone sale lekcyjne jakie możemy sobie wyobrazić. Jest tu wszystko, czego możemy potrzebować do efektywnego nauczania, bez względu na przedmiot. Natura uczy, dotlenia, aktywizuje, pobudza wyobraźnię, wzrusza i zadziwia.

      Ośrodek Działań Ekologicznych „Źródła” organizuje obchody Dnia Pustej Klasy w Polsce od 2016 roku. Co roku dziesiątki tysięcy dzieci bawią się i uczą na świeżym powietrzu. Marzeniem organizatorów jest, aby wszystkie dzieciaki w Polsce mogły spędzać czas, uczyć się i bawić w przyrodzie nie tylko od święta, ale na co dzień. Żeby znalazł się czas i chęci, by wychodzić jak najczęściej. By zajęcia w terenie były zwykłą sprawą w przedszkolu, podstawówce i w liceum. Dzień Pustej Klasy, to inspiracja dla innych, którzy jeszcze nie przekonali się do edukacji terenowej.

      Dla zainteresowanych nauczycieli podaję poniżej przydatne lini do stron:

      https://dzienpustejklasy.pl/

      https://www.facebook.com/events/422631059728882/

      Materiały graficzne do wykorzystania: https://dzienpustejklasy.pl/materialy/

       

      Szkolny koordynator akcji

      Aneta Czyż-Pachołek

     • ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO

      15.06.2023

      ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO

       

       

      Uroczyste pożegnanie uczniów klas 8 odbędzie się 23.06.2023 r. o godzinie 9.00 na sali gimnastycznej. Po uroczystości spotkania z wychowawcami odbędą się w wyznaczonych klasach.

       

      8a sala 39

      8b sala 30

      8c sala 38

       

      Uroczyste zakończenie roku szkolnego odbędzie się w sali gimnastycznej.

      Po każdej uroczystości spotkania z wychowawcami odbędą się w wyznaczonych klasach.

       

      kl. 4-7 godz. 11.00

       

      4a sala 46

      4b sala 33

      4c sala 34

      5a sala 42

      5b sala 38

      6a sala 28

      6b sala 41

      7a sala 40

       

      kl. 2-3 godz. 12.30

      2a sala 28

      2b sala 16

      3a sala 43

      3b sala 13

      3c sala 42

       

      kl. 1 oraz oddziały przedszkolne godz. 13.00

      0a sala 18

      0b sala 14

      1a sala 30

      1b sala 15

     • Projekt historyczny pt. Póki nie jest za późno

      15.06.2023

      We wtorek, 13 czerwca, w Łambinowicach (woj. opolskie)odbył się finał XV edycji Ogólnopolskiego konkursu na projekt historyczny pt. Póki nie jest za późno. Konkurs zorganizowany został przez Centralne Muzeum Jeńców Wojennych, Stowarzyszenie Przyjaciół CMJW oraz Starostwo Powiatowe w Nysie. Patronat honorowy nad nim sprawowali: wiceprezes Rady Ministrów, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego – prof. Piotr Gliński, Wojewoda Opolski – Sławomir Kłosowski, Marszałek Województwa Opolskiego – Andrzej Buła, Starosta Opolski – Henryk Lakwa, Opolski Kurator Oświaty – Michał Siek. Patronat medialny nad konkursem objęły: TVP 3 Opole, Radio Opole Miło jest nam poinformować, że przyznano II nagrodę Łukaszowi Szuplewskiemu ze Szkoły Podstawowej nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Piastowie za projekt pt. Warszawska droga 1944, przygotowany pod opieką Franciszka Malczewskiego GRATULACJE i WIELKIE BRAWA

     • "Program dla szkół" - "Warzywny ogródek w doniczce"

      15.06.2023

       W tym roku szkolnym nasze dzieci ze świetlicy wzięły udział w "Programie dla szkół" - unijnym programie polegającym na dostarczaniu dzieciom owoców i warzyw oraz mleka i produktów mlecznych. Celem przewodnim programu jest popularyzacja wiedzy o zdrowym odżywianiu poprzez np.: uprawianie warzyw i wykorzystywanie ich w prawidłowo zbilansowanej diecie dziecka. W ramach tego programu założyliśmy świetlicowy "Warzywny ogródek w doniczce". Dzieci zapoznały się z symbolami stosowanymi najczęściej na etykietach dołączonych do roślin doniczkowych, sadzonek oraz opakowaniach z nasionami. Jako przygotowanie teoretyczne do uprawy uzupełniły karty pracy ucznia pt.:"Uprawiamy warzywa". Dzielili się spostrzeżeniami i rozmawiali pod kierunkiem nauczyciela na temat podobnych i różnych warunków rozwoju roślin. Następnie zostały przygotowane stanowiska pracy: odpowiedni strój, narzędzia, nasiona i sadzonki. Każde z dzieci wysypało ziemię do doniczek i zasiało lub zasadziło wybrane warzywa. Po wysianiu i posadzeniu warzyw dzieci ustawiły doniczki na parapecie i przystąpiły do wykonania kolorowych znaczków z opisem i rysunkiem roślin, które zasiały. Wykonane własnoręcznie ilustracje umieściły na doniczkach. Pod koniec pracy zostały ustalone zasady prowadzenia ogródka na parapecie. Dzieci codziennie z zaciekawieniem obserwowały proces wzrostu kiełkujących warzyw. W celu ochronienia roślinek przed zniszczeniem na czas trwania wakacji chętnym uczniom przekazujemy je do domu. Czekamy na powakacyjne warzywne zbiory!

     • Międzyszkolny Konkurs Plastyczny ,, Ja i moja rodzina" dla kl.0

      14.06.2023

      Szanowni Państwo ! Drodzy Uczniowie! Serdeczne podziękowania i gratululacje dla wszystkich uczestników międzyszkolnego konkursu plastycznego,, Ja i moja rodzina". Po naradzie komisja konkursu postanowiła przyznać dwa pierwsze miejsca i wyróżnienia, gdyż wszystkie dostarczone prace cechowały się zaangażowaniem, pomysłowością i kreatywnością. Mamy przyjemność ogłosi, że zwycięzcami konkursu zostali: Antoni Skraba kl.0b SP3 Wojciech Jasiński kl.0b SP3 Wyróżnienia dostają: Dorota Nogal kl.0a SP1 Joanna Pietrzak kl.0a SP1 Julia Grześ kl.0a SP1 Izabela Czerwińska kl.0b SP3 Nikola Bodzioch kl. 0a SP1 Michalina Szabłowskaja kl.0b SP3 Zuzanna Chmielewska kl.0a SP1 Ada Amil kl.0a SP1 Wszystkim uczniom biorącym udział w konkursie jeszcze raz gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów. Koordynatorzy konkursu.

     • Bezpieczeństwo- Przede Wszystkim

      14.06.2023

      Spotkanie uczniów klas 0-3 z profilaktykiem z Komendy Powiatowej Policji w Pruszkowie. Podczas spotkania zostały w szczególności poruszone kwestie związane z bezpieczeństwem na drodze, poruszaniem się na rowerze, hulajnodze. W ramach pierwszych przygotowań do letniego wypoczynku asp. szt. Edyta Bednarczyk przekazała zasady bezpieczeństwa nad wodą, samodzielnego pobytu w domu, czy sytuacji w których należy zadzwonić pod numery alarmowe. Na zakończenie pouczającego spotkania każdy uczeń otrzymał zakładkę z numerem alarmowym oraz policyjne życzenia,,Wszystkiego Bezpiecznego".

     • Zielona Szkoła - Koszelówka, 29-31 maja

      13.06.2023

      Miesiące maj i czerwiec to w szkołach często okres wyjazdów na Zielone Szkoły, podczas których  uczniowie mają okazję spędzić ze sobą znacznie więcej czasu niż w szkole, i w zupełnie innych okolicznościach, bez szkolnych ławek, podręczników, ocen. Ruch, integracja, współpraca, rywalizacja w duchu fair-play, zabawa.W dniach 29-31 maja grupa ponad 90 uczniów naszej szkoły, z klas V-VIII, spędziła aktywnie 3 dni w Ośrodku Wypoczynkowym Zacisze - Bis w Koszelówce, nad jeziorem Zdworskim. Pogoda dopisała. Słońce i temperatura sprzyjały zajęciom i wypoczynkowi w plenerze, a zwieńczeniem dnia były piękne zachody słońca obserwowane z plaży. Wyjazd zakończyła gra miejska w pobliskim Płocku. To był dobrze spędzony czas.

     • Młodzi w akcji

      11.06.2023

      W dniach 5-7 czerwca w ramach progamu "Młodzi w akcji" zostało zorganizowane wydarzenie sportowo-integracyjne. Wzieło w nim udział ponad 100 osób z klas 4-8. Zakupione materiały zostaly wykorzystane podczas aktywności na długi przerwach. Uczniowie wykonywali proste zadania sportowe: limbo, wyścig doble, doble XXL, rzuty do kosza, gra w tenisa stołowego, rzuty do celu, slalom na szczudłach i proste ćwiczenia ogólnorozwojowego. Zakupione materiały bedą wykorzystywane podczas lekcji wf a także na innych lekcjach. 
      Wolontariusze z klas 8 wykazali się dużym zaangazowaniem,  nadzorowali wszystkie zadania a także sami brali w nich udział.

     • Wycieczka grup 0 do Kawęczyna

      07.06.2023

      Z okazji Dnia Dziecka 1 czerwca dzieci z grupy 0a i 0b pojechały na wycieczkę do Kawęczyna. Miała ona charakter edukacyjno-poznawczy,,Od ziarenka do bochenka ".Na początku wszyscy uczestnicy zostali powitani przez gospodarza ubranego w strój ludowy. Później zwiedzali starą wiejską zagrodę z izbą etnograficzną. Był również słodki poczęstunek (drożdżówka i herbata). Oczywiście najważniejszym celem naszej wycieczki były zajęcia w piekarni z pokazem przygotowania chleba do wypieku. Dzieci mogły przejechać się zadaszonym wozem traperskim poznając piękne okolice wsi. Spacerowały przez las ,aby zobaczyć zagrodę Danieli, młyn wodny oraz starą szkołę. Zobaczyły jak dawniej wyglądały ławki i wyposażenie ucznia do szkoły. Ciekawym punktem programu był pokaz sztuki kowalskiej. Dzieci mogły również pobawić się na boisku i placu zabaw lub potańczyć na dyskotece w sali tanecznej. Dzieci wróciły do domu zadowolone i pełne wrażeń.

     • „BiegnieMy Razem dla zdrowia psychicznego”

      07.06.2023

      „BiegnieMy Razem dla zdrowia psychicznego” - #toważne,akcja ma na celu pomoc tym, którzy jej potrzebują tu i teraz. Dołączylismy do kampanii mającą na celu zwiększenie świadomości znaczenia zdrowia psychicznego.W końcu zdrowie psychiczne jednostki to harmonia i równowaga całego społeczeństwa! #toważne #zdrowiepsychiczne #razem #pomaganieinnym #maraton #biegaćrazem #naświetlanąprzyszłość #Dołączdonas #razemdlazdrowia #zdrowepokolenie