• Terapia uzależnień

      24.04.2022

         

                             http://swietlica.piastow.pl/uploads/swietlica/logo.jpg

       

                       Miasto Piastów                                                                                            

      ZAPRASZAMY

      na bezpłatne konsultacje

      ze specjalistą psychoterapii uzależnień

       

          Od kiedy?                                           Gdzie?

          Od 05 maja 2022 r.                              w Świetlicy Środowiskowo-Integracyjnej

          w każdy czwartek,                                „Dom Jana Pawła II,

         w godz. 9:30-11:30                                ul. 11 Listopada 8, 05-820 Piastów

                                                                       (wejście od ul. Popiełuszki)

      Informacje:

      Jeżeli żyjesz w relacji z osobą uzależnioną od alkoholu i/lub innych substancji psychoaktywnych czy zachowań (hazardu, gier komputerowych, Internetu, pracy, zakupów) i z tego powodu:

      • doświadczasz problemów emocjonalnych oraz nie wiesz, jak sobie z nimi poradzić,
      • masz poczucie, że Twoje życie utknęło w jakimś martwym punkcie i potrzebujesz impulsu, aby ruszyć do przodu,
      • przeżywasz wiele trudności, frustracji i przykrych sytuacji oraz masz wrażenie, że jesteś z tym sam/a,
      • coraz częściej zastanawiasz się, gdzie znaleźć profesjonalną pomoc,

      zapraszamy Cię na bezpłatne konsultacje ze specjalistą psychoterapii uzależnień, które rozpoczną się od dnia 05 maja 2022 r. i będą odbywały się w każdy czwartek w godzinach 9:30-11:30 w Świetlicy Środowiskowo-Integracyjnej „Dom Jana Pawła II (jeśli masz małe dziecko, możesz zabrać je ze sobą na spotkanie). Przyjdź! Czekamy na Ciebie!

       

      Szczegóły pod nr telefonu:

      (22) 770-52-15    

       

     • Bezpłatne konsultacje ze specjalistą psychoterapii uzależnień

      24.04.2022

      Pełnomocnik Burmistrza ds. Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom Urzędu Miejskiego w Piastowiezaprasza na bezpłatne konsultacje ze specjalistą psychoterapii uzależnień.

      JAK NADMIERNE PICIE WPŁYWA NA FUNKCJONOWANIE RODZINY

      „Życie z osobą, która nadużywa alkoholu, jest bardzo trudne. Czasami zbyt trudne, aby radzić sobie z nim tak, jakbyśmy tego chcieli. W takich sytuacjach nic nie jest oczywiste i nic nie jest proste. Nie jest oczywiste, że np. mąż/żona odbierze po pracy dziecko z przedszkola, chociaż się do tego zobowiązał/a. Nie jest oczywiste, że wróci o zapowiadanej i uzgod­nionej wcześniej porze. Nie jest oczywiste, że na wspólnej uroczysto­ści rodzinnej nie przyniesie rodzinie wstydu swoim zachowaniem itp. A nie jest to proste, ponieważ słychać wokół rady: zostaw go, przestań go kontrolować, wyprowadź się itp. Wszystkie te rozwiązania wydają się odległe, niedorzeczne i jeszcze bardzie pogłębiają poczucie osa­motnienia i bezradności. Dla nikogo nie jest obojętna sytuacja, w któ­rej doświadcza deprywacji potrzeb, dodatkowych obciążeń, ciągle na nowo wybuchających konfliktów, realnych zagrożeń dla zdrowia i życia, frustracji i niejednokrotnie agresji i przemocy. Na domiar złego takie zdarzenia nie są sporadyczne, mają najczęściej charakter długotrwały i chroniczny, przez co osłabiają mechanizmy radzenia sobie wypracowa­ne przez bliskich osobom pijącym oraz przez całą rodzinę i uniemożli­wiają im wyjście z trudnej sytuacji. Picie bliskiej osoby zmienia wszystko i wymaga jakiejś formy reakcji i przystosowania się.

      Próbując się ratować przed negatywnymi skutkami picia osób uzależ­nionych, ich bliscy decydują się na bardzo różne reakcje i zachowania. Nikt w takiej sytuacji nie pozostaje bezczynny, to normalny i zdrowy odruch. Jednak u niektórych członków rodzin częściej pojawia się i dominuje pytanie o to, jak pomóc bliskiej osobie z problemem alkoholowym, niż pytanie o to, jak chronić siebie i dzieci przed skutkami jej uzależnienia. Dlatego też niektórzy decydują się na dwa rodzaje reagowania: kontrolę i nadopiekuńczość, które prowadzą do objęcia osoby uzależnionej „parasolem ochronnym”. Kontrolowanie oraz angażowanie innych członków rodziny, w tym także dzieci, może przybierać różne formy: pilnowania osoby pijącej podczas wspólnych wyjść i uroczystości, aby nie piła wcale lub piła mało; sprawdzania, czy wróciła do domu pod wpływem alkoholu lub gdzie była; nakła­niania, aby jeśli już musi, piła w domu; kontrolowania jej środków finansowych i innych. Niestety wiele z tych reakcji przynosi jedynie krótkoterminowe efekty poprawy i nie ma wpływu na zaprzestanie picia przez osobę uzależnioną. Wzmaga to niejednokrotnie postawę koncentracji na rzeczach, często drobnych, które poddają się kontroli: dbałość o wygląd, o dom, o dzieci – po to, aby zachować obraz stabilnej i dobrze funkcjonującej rodziny. Zachowania nadopiekuńcze polegają na stopniowym przejmowaniu obowiązków drugiej osoby z jednocze­snym chronieniem jej przed doświadczaniem szkód będących wynikiem picia. Należą do nich przykładowo: ukrywanie konsekwencji picia przed dziećmi, najbliższą rodziną, kolegami z pracy, znajomymi; telefony do pracy, by usprawiedliwić nieobecność męża/żony, tłumaczenie: „nie będzie chodził/a brudny/a, bo co powiedzą sąsiedzi”; „nie mogę mu/jej nie dać jeść, bo to mój mąż/moja żona” i inne.

      Wszystkie te zachowania mają niestety destrukcyjny wpływ na funkcjo­nowanie członków rodziny i osłabiają ich wzajemne emocjonalne więzi lub budzą rodzaj chorobliwej zależności i poczucia odpowiedzialności za wszystko i za wszystkich.

      Warto w takich sytuacjach zwrócić się do ludzi, którzy przeżywali podobne trudności. Wiele z tych osób uczestniczy w spotkaniach grup samopomocowych Al-Anon”[1]. W Piastowie, spotkania tej grupy odbywają się w każdy czwartek o godz. 18:00 w  Domu Parafialnym przy ul.  al. Krakowska 17 (wejście schodami metalowymi od ul. Powstańców Warszawy, I piętro).

      War­to także rozważyć skorzystanie w naszym mieście z bezpłatnej konsultacji specjalisty psychoterapii uzależ­nień (szczegóły na plakacie).

       

      [1] Informacje pochodzą ze strony internetowej: https://www.parpa.pl/index.php/e-publikacje/category/5-uzaleznienie-od-alkoholu  - broszura pn. Jak nadmierne picie wpływa na funkcjonowanie rodziny.

       

     • Gra miejska

      22.04.2022

      ZAPROSZENIE


      Uczniowie i nauczyciele Szkoły Podstawowej nr 3  im. Bohaterów Powstania Warszawskiego

      oraz Liceum Ogólnokształcącego im. A. Mickiewicza w Piastowie zapraszają

      do udziału w Grze Miejskiej


      POZNAJ GRAJĄC, GRAJ POZNAJĄC!

      Historia Piastowa w wydaniu plenerowym

      II edycja

      Weź udział w przygodzie, sprawdź znajomość Piastowa, wygraj nagrodę!


      ZAREJESTRUJ SIĘ I WYSTARTUJ Z NAMI


      3 maja 2022 r.                     

                      Podczas gry będzie okazja, żeby w określonych punktach naszego miasta zdobyć informacje dotyczące historii naszego miasta.


                      Zgłoszenia można przesyłać drogą elektroniczną: poznajgrajac@op.pl                                                          ewentualnie osobiście do p. Urszuli Zaorskiej lub p. Moniki Szuplewskiej w SP 3, przy Alei Tysiąclecia 5 w Piastowie, na załączonym formularzu do 24 kwietnia br.


      W załączeniu:

      • regulamin i formularz zgłoszeniowy


     • Obudź relację

      20.04.2022

      Bliska relacja to klucz do zrozumienia naszego dziecka – to jedyna możliwość do uzyskania zaproszenia do jego świata.  Podstawowym celem Kampanii „Odłącz się – Połącz się”  jest wskazanie rodzicom drogi, która prowadzi do zbudowania bezpiecznej relacji. Zachęcam Państwa do zapoznania się z poniższym artykułem w ramach Programu Realnie Odpowiedzialni oraz pobrania i korzystania z udostępnionej karty pracy , którą możecie Państwo wykonać wspólnie ze swoimi pociechami. Pedagog szkolny.

      BEZPIECZNA RELACJA Z DZIECKIEM TO:

      1. Rodzaj bycia ze sobą oparty na zaufaniu, otwartości i autentyczności.

      2. „Miejsce” na wszystkie uczucia – i te przyjemne i te trudne. W bezpiecznej relacji wszystkie emocje są uznawane.

      3. Aktywny czas z dzieckiem.

      4. Dostępność emocjonalna dorosłego, czyli gotowość na otarcie łez, przytulasy i dobre słowo.

      5. Słuchanie, żeby zrozumieć dziecko, a nie żeby na szybko mu odpowiedzieć.

      6. Zgoda na to, że nasze dziecko może być niedoskonałe i na to, że my też nie zawsze postępujemy idealnie.

      7. Prawo do popełniania błędów i uczenia się na nich.

      8. To dbanie o własne granice – bo dbając o granice u siebie, uczymy dziecko jak ma szanować siebie i innych – ponieważ wszystkie zasady, regulaminy są niczym i nie działają, jeżeli nie ma bezpiecznej relacji.


     • Porozumiewanie bez przemocy

      05.04.2022

      Porozumiewanie bez Przemocy                            

      - warsztaty profilaktyczne dla uczniów

      Na przełomie października i grudnia oraz w marcu w roku szkolnym 2021/2022 realizowane były zajęcia profilaktyczne w formie warsztatowej oparte o metodę „Porozumienia bez Przemocy” autorstwa doktora psychologii klinicznej Marshalla B. Rosenberga

      Dzięki uczestnictwu w warsztatach uczniowie zostali przygotowani do:

      - zobaczenia perspektywy drugiej osoby,

      - zmiany języka dominacji na język dialogu,

      - radzenia sobie z aktami dyskryminacji,

      - rozwiązywania konfliktów na zasadzie wygrany – wygrany,

      - budowanie satysfakcjonujących relacji,

      - wzmacnianie świadomości siebie swoich potrzeb i emocji,

      - skutecznego dbania o swoje potrzeby z jednoczesnym zadbaniem o relacje z innymi,

      - budowania grupy w oparciu o współpracę i poszanowanie różnorodności,

      - komunikowania wspierającego relacje w sytuacjach trudnych.

      Warsztaty prowadził mediator i trener komunikacji p. Joanna Gnaś. Właścicielka Stowarzyszenia Aktywni dla Stegien. Działa z pasją na rzecz tworzenia kultury, współpracy i zaufania.

       

       

                                                                Pedagodzy szkolni SP3: A.Więckowska i K.Dudek