• Poznaj grając, graj poznając, czyli Historia Piastowa w wydaniu plenerowym…

      05.05.2023


       

      Tegoroczne Dni Piastowa już za nami, a w związku z tym i Gra Miejska z cyklu „Poznaj grając, graj poznając. Historia Piastowa w wydaniu plenerowym”.

      Od kilku lat jesteśmy głównym organizatorem wspomnianej zabawy w czasie obchodów organizowanych z okazji rocznicy nadania praw miejskich naszemu Miastu. W inicjatywie wspiera nas Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Adama Mickiewicza.

      Celem Gry jest zwiększanie świadomości piastowian nt. historii Piastowa, ale też wzbudzanie patriotyzmu, uwrażliwianie człowieka na to, co istotne. Ważna jest również aktywność ruchowa, której nigdy nie zabrakło w naszej zdrowej rywalizacji oraz umiejętność posługiwania się tym, co i tak posiadają prawie wszyscy: smartfonami lub tabletami z internetem.

      W tym roku należało wykazać się cierpliwością w odczytywaniu kodów QR w środowisku zewnętrznym, z przeciwnościami takimi jak słońce i wiatr. Należało też liczyć na własną wiedzę o mieście. Dodatkowo pojawiły się zadania nawiązujące do Roku Mikołaja Kopernika.

      Do udziału w zabawie zgłosiło się szesnaście drużyn: dwanaście w kategorii- Szkoła i cztery- w kategorii Rodzina. Miały do pokonania odległość między punktem najbardziej wysuniętym na północ Piastowa- Szkołą Podstawową nr 5 im. Z. Gęsickiego „Juno” a stanowiskiem po stronie południowej Piastowa zlokalizowanym przy Placu Słonecznym- kapliczką Najświętszej Marii Panny. Nie wszystkim udało się odwiedzić wszystkie punkty zadaniowe. Było ich osiem.

      Uczestnicy Gry powinni dotrzeć do stanowisk:

      - przy Liceum Ogólnokształcącym im. Adama Mickiewicza

      - przy Placu Słonecznym

      - przy komisariacie Policji

      - przy Szkole Podstawowej nr 3 im. Bohaterów Powstania Warszawskiego

      - przy Ochotniczej Straży Pożarnej

      - w parku im. Marii Stypułkowskiej- Chojeckiej ps. „Kama”

      - przy Szkole Podstawowej nr 5 im. Zbigniewa Gęsickiego ps. „Juno”

      - przed Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji.

      Na wszystkich stanowiskach dyżurowali wolontariusze z Trójki wraz z nauczycielami.

      Wszystko przebiegało zgodnie z zasadami podanymi w Regulaminie i zasadami bezpieczeństwa.


       

      W kategorii Rodzina I miejsce zajęli:

      Państwo Chałupkowie- Piotr i córka Karolina z koleżanką Barbarą Klimczak, uzyskując 74/80 pkt.

      II miejsce zostało przyznane Państwu Piotrowskim- panu Krzysztofowi z córkami Nikolą i Wiktorią

      III miejsce otrzymali Państwo Kuźbowie- pan Arkadiusz z córką Anną.

      Ze względu na udział tylko czterech drużyn w tej kategorii nagroda została przekazana tylko za pierwszą lokatę.

      W kategorii Szkoła:

      I miejsce zostało przyznane Stanisławowi Ramie i Marcelowi Kowalskiemu- Paszko, którzy otrzymali 90,5/101 pkt. (SP3)

      II miejsce otrzymali Aleksander Makowski i Maciej Brak, uzyskując 71,5/101 pkt. (LO im. A. Mickiewicza)

      III miejsce zajęły Zuzanna Świtek i Barbara Świtek z 68,5/101 pkt. (LO im. A. Mickiewicza)

      GRATULUJEMY!

      Patronat nad Grą sprawował Burmistrz Miasta Piastowa- Grzegorz Szuplewski.

      Nagrody zostały ufundowane przez Grupę Creative oraz Miejski Ośrodek Kultury.

      Serdecznie dziękujemy za wsparcie!